Från våra Gotländska bygder. Ljugarn.

LJUGARN.
Ljugarns juni orförening, vilken bildats i höst, hade i fredags afton anordnat Luciafest i därvarande missionshus. Denna blev alltså föreningens första offentliga framträdande, och blev detta i allo vällyckat. Publiken torde ha uppgått till ungefär 200 personer.
Efter orgelpreludium av kantor P. Palmer, Alskog, läste föreningens ledare, köpman Emil Ronström, Jes. 60: 13 samt ledde i bön varpå Eddie Svensson, Ljugarn, käckt och hurtigt framförde välkomsthälsningen. Några juniorflickor sjöngo en sång och Dagmar Gustafsson, Ardre, deklamerade. Efter något sångnummer talade pastor B. Edw. Persson över ordet: ”Varde ljus!” Så kom festens klimax: Lucia, följd av sina tärnor trädde in. Hela denna ganska omfattande del av programmet sköttes på ett utmärkt sätt.
Efter kaffeserveringen upptogs till nödlidande en kollekt på kr. 53: 59.
Pastor Persson framförde till sist ett tack till alla som på ett eller annat sätt medverkat, varefter till sist sjöngs ”Oss välsigna och bevara”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *