Från våra Gotländska bygder. Guldrupe.

GULDRUPE.
Guldrupe Rödakorskrets hade för några dagar sedan sin varje höst återkommande syföreningsauktion. Köplusten var god och behållningen blev i det närmaste 500 kr., varav kr. 250 kommer att redovisas till Europahjälpen resten går till Kretsens egna utgifter.
För någon vecka sedan anordnade ungdomen i vår JUF-avd. en aftonunderhållning för att få medel till restaureringen av en gammal väderkvarn. Ordf. i Hembygdsförbundet konstnär David Ahlqvist hade ställt sig till förfogande och efter hans medryckande och med känd bravur framförda föredrag, följde kaffedrickning. Senare delen av programmet skötte ungdomarna själva om på ett utmärktsätt. Man kunde av de kraftiga applåderna och skrattsalvorna förstå, att publiken hade mycket roligt. En början är gjord för att få medel till bevarande av ett gammalt minnesmärke, och det dröjer kanske länge än innan restaureringen kan påbörjas, men Guldrupe ungdomen brukar ej ge tappt, när de satt sig något före, det har visat sig flera gånger förr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *