Från våra Gotländska bygder. Fårö.

FÅRÖ.
Ungdomslogen 443 Gazelius av I O G T har hållit Luciafest i Godtemplarlokalen. Festen inleddes med en samlingssång av ungdomslogens medlemmar. Sedan ordf. P. O. Grönlund hälsat de närvarande välkomna förekom julsånger, en Fårö-berättelse, Per Hammer, uppläst av författaren Eric Fröberg samt därefter en vacker Luciatablå, i vilken fröken Gunnel Blesell medverkade som Lucia. Efter en stunds kaffepaus sjöng en sångargrupp ”Friska fläktar”, ett visprogram, följt av barnpjäsen ”Under Jon Blunds paraply”. Efter en deklamation av Gunvor Broman avslutade F. F. ”programmet med ett sjömansvisepotpurri. Hela programmet utfördes av ungdomslogens egna krafter och mottogs med kraftiga aplåder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *