Från våra Gotländska bygder. Burs.

BURS.
Burs Röda-korskrets hade i fredagskväll sin sedvanliga försäljning för året. Sedan kretsordföranden, folkskollärare Alex. Stengård, hälsat de närvarande välkomna, följde en vacker luciatablå med sång av tärnorna. Häref ter serverades kaffe åt de bortåt 300 deltagarna liksom på löpande band i en intilliggande sal.
Som inledning till andra avdelningen redogjorde ordförande för lotteriets dragning, som verkställts av landsfiskalen. De lyckliga vinnarna fingo så hämta sina pris samt till på köpet en vänlig applåd från alla de andra, som inte hade tur denna gång. Sedan sjöngo några småflickor ett par sånger, varefter försäljningen vidtog av en mångfald vackra textilier. Som auktionist fungerade ordföranden med sekr., folkskollärarinnan Dagmar Lind, vid protokollet. Försäljningen gick med rekordfart, alla voro tydligen inställda på att hjälpa till med ett rop eller två å tre. Vid halvelva var allt slutsålt och gav med inträdet och lotteriet en behållning av c:a 1,500 kronor. I samband med kaffet upptogs en kollekt till Europahjälpen. Denna inbragte bortåt 70 kronor. Resultatet av kvällen visade, att bursborna fortfarande har en synnerligen vänlig inställning till kretsen och dess arbete och i synnerhet till sykretsens föreståndarinnor fröknarna Lisa och Ida Högberg samt kretsens sekr. fröken Lind, som organiserar insamlingar, men också till alla de andra damerna, som flitigt deltog i arbetet under terminerna, men kanske först och främst till kretsens syftemål.
Festen avslöts, av kontraktsprosten G. A. Kronqvist, som talade om Röda korset ur religiös synvinkel samt slutade med att läsa välsignelsen, varefter man tillsamman sjöng en aftonpsalm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *