Från våra Gotländska bygder. Burgsvik.

BURGSVIK.
Luciafe s t. En vacker och stämningsfull Lucia-fest hölls i lördagskväll i missionshuset i Burgsvik. Det var missionsförsamlingens lilla juniorförening som stod för programmet. Juniorerna hade också glädjen att se fullt hus. Festligheten inleddes med adventspsalmen ”Vänligt över jorden glänser”. Maj Wessman läste dikten ”Adventsljusen” av Nils Bolander, under det att Gunnel Larsson tände de fyra adventsljusen. Så följde C. Bobergs vackra adventspsalm ”Det susar genom
livets strid”. Musikföreningen sjöng därpå några vackra sånger med verklig inspiration. En talkör framförde därefter ”Tung ligger natten över nordan-landen. Pastor Leykauf tog nu till orda och höll en kort betraktelse över ”ljuset”. Sångarna förhöjde så ytterligare stämningen med ett par sånger. Till Lucia-firandet hör ju även det traditionella Lucia-kaffet. Alla blevo också under en rast undfägnade med det härligaste kaffe, lussekatter och pepparkakor. Sedan kaffedrickningen undanstökats började den senare delen av programmet med psalmen ”Gå Sion din konung att möta”. Lucia-tablån inleddes med att en grupp sångare i ett angränsande rum uppstämde sången ”Jesus ber oss lysa”. Vera Olsson läste därefter med klangfull stämma dikten Lucia av Herbert Brander. Omedelbart därpå skred den ljusomstrålade Lucia med tärnor in. Den ljusbärande skaran framförde nu en lärorik och talande dialog, där Maj Wessman till sist stämningsfullt och känsligt sjöng ”Jag knäppt mina händer vid korset” av Einar Ekberg. Under sången ”Rädda de döende” gjordes så en insamling för Europahjälpen, vilken inbragte 100 kr. Under orgelmusik lämnade Lucia med följe åter lokalen. Pastor Leykauf frambar till sist ett hjärtligt tack till alla och envar varpå följde en psalmvers och Välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *