Födelsedagar.

I morgon fredag fyller hemmansägaren Jascob Hansson, Sigsarve i Burs, sextio år. Jubilaren har gjort sig känd som en duktig och präktig människa och han har även beklätts med en hel del förtroendeuppdrag. Sålunda är han huvudman och ledamot i styrelsen för Burs pastorats sparbank, vice ordförande i kommunalnämnden, har i flera år suttit i taxeringsnämnden, är ledamot av skogsvårdskommitten samt i valnämnden. Vidare är han skiftesgodeman och magasinsföreståndare sedan 1939.

På söndag fyller förre hemmansägaren Karl Jakobsson, Stenstugu i Burs, sjuttiofem år. Jubilaren, söm är född på samma gård, vilken han på sin tid övertog efter fadern och sedan 1930 överlämnade till mågen, hemmansägaren Josef Österberg, har även tagits i anspråk för en del allmänna förtroendeuppdrag och har bl. a. varit ledamot av kyrkorådet samt ordförande i kommunalnämnden och i Burs kreatursförsäkringsförening. Det kan i detta sammanhang erinras om att sjuttiofemåringen är äldste sonen till änkefru Brita Jakobsson, som i oktober fyllde 100 år.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *