Födelsedagar.

— Sjuttio år fyller i morgon hr Gustaf Herslöf, Hägulds i Garda. Jubilaren är född i Stockholm men kom redan i sin ungdom till Gotland och har här varit verksam sedan dess med jordbruksarbete på olika platser. Bl. a. var han under en följd av år anställd vid Björkesbos i Follingbo. För närmare 20-talet år sedan flyttade han till Garda, där han sedan dess varit bosatt och njuter sin ålders otium.
— På onsdag fyller hr Oscar Hedberg, Rute, sjuttio år. Jubilaren, som är född i Rute, har under lång tid varit anställd först vid Vallevikens cementfabrik och därefter vid Ruteverken. Han är en av stöttepelarna inom den kommunala förvaltningen socknen och även inom föreningsverksamheten av olika slag. Sålunda kan nämnas att han var med om att bilda den kooperativa föreningen i Rute, vars styrelse han ännu tillhör, och han var likaledes med då Folkets husföreningen började sin verksamhet. Från starten var han kassör i denna förening. Sedan år 1908 är han också kassör i sjukkassan. I Rute kommunalfullmäktige har han varit med sedan denna institution infördes. Sedan år 1931 är han ordförande i pensionsnämnden samt vidare ledamot av skolstyrelsen. Sedan IOGT-logen i Ruta bildades har han tillhört denna. Nämnas kan också att han är en av trotjänarna i Rute arbetarekommun. För sin ålder är han fortfarande mycket spänstig och vital, och om inte kyrkboken visade det kunde man betvivla att 70-årsdagen är så nära. Säkerligen kommer hyllningar från olika håll att nå honom på högtidsdagen, bl. a. från hans moder, som är över 100 år gammal.
— Sextio år fyller i morgon lokföraren vid Gotlands järnväg Ragnar Nilsson, Visby. Född i Hemse som son till dåvarande lokföraren P. J. Nilsson kom ban i unga år till Gotlands järnväg. I sin fackliga organisation, Svenska järnvägsmannaförbundets avd. 179, har han nedlagt ett mångårigt och av alla högt värderat arbete och är sedan 1927 avdelningens ordförande. Vidare har han under ett 20-tal år varit kassör i Folketshusföreningen i Visby, ett uppdrag som han skött med omtanke, samvetsgrannhet och reda. Nilsson, söm 1923-1930 var ledamot av stadsfullmäktige, är sedan flera år ledamot av nykterhetsnämnden. Rättfram, sympatisk och pålitlig åtnjuter ban respekt och förtroende i skilda läger.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *