Fleringe har fått gåva till kyrkorgel.

Bruksägare Ekstrand donerar 5,000 kr.
Under pågående kyrkostämma i Fleringe på söndagen anlände två sockenbor, hrr Lorenz Pettersson, Lunderhage, och Valfred Carlsson, Skymnings, till stämman och framförde ett meddelande från bruksägaren Gustaf Ekstrand på Ahr att denne samma dag donerat 5,000 kr. till grundplåt för inköp av en kyrkorgel. Stämman beslöt att till donator framföra ett varmt och uppriktligt tack för den ståtliga gåvan till hemsocknens kyrka. Genom denna gåva har man fått större delen av orgelkostnaden täckt.
Restaureringsarbetet i Fleringe kyrka pågår alltjämt under konservator Bengtssons ledning. Den gamla målningen på bänkarna är nu framtagen och ser ut att bli ett vackert inslag i kyrkans utsmyckning, medan däremot väggmålningarna blivit en missräkning. Av allt att döma ha de blivit allvarligt skadade vid en brand på 1600-talet. Värmeledningen är praktiskt taget klar men man väntar ännu på värmepannan, den utvändiga putsen är delvis klar och den gamla porten i kyrkogårdsmuren, som tidigare använts till förrådsrum, har nu tagits upp medan den gamla grinden murats igen.
Gudstjänsterna ha givetvis fått förläggas till folkskolan och julottan i övermorgon firar man i Rute kyrka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *