Dödsfall Anna Sjögren

Var Mor Änkefru ANNA SJÖGREN f. Nyström * 29/1 1866 lämnade oss i dag. Djupt sörjd och saknad.
Lummelunds Bruk den 7 dec. 1946.
SVEN SIGNE ALETTE
ANNA-LISA o. REINHOLD
NILS o. GRETA

Broder
Barnbarnen

Sv. Ps. 424 var hennes älsklingspsalm:
Men såsom en fågel mot himmelens höjd
Sig lyfter på lediga vingar
Han lovar sin Gud, är glad ocn förnöjd
När han över jorden sig svingar.
Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd
Till himlen med lovsång och böner.
Och när livets afton stundar salighet
Herre giv oss i höjden.
Jordfästningen äger rum måndagen den 16 december 1946 kl. 13,30 i Lummelunda kyrka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *