Deputation hos regeringen för Fårösundsbanan.

Man måste tänka sig för, säger kommunikationsministern.
En deputation från, Bunge kommun och Fårösund uppvaktade ,på tisdagen kommunikationsministern, statsrådet Torsten Nilsson, och framförde önskemål om igångsättande av det projekterade banbygget Lärbro—Fårösund. Deputationen bestod av överstelöjtnanten Hans Hilder, kommunalfullmäktige-ordföranden förvaltare P. O. Berthon, kommunalnämndsordföranden Erik Fröberg och kommunalkamreren Malte Johansson.
Vid uppvaktningen överlämnades en promemoria, i vilken man utgår från de synpunkter, järnvägskommittén framfört i sitt tillstyrkande uttalande, och ytterligare understryker dessa synpunkter.
Statsrådet mottog deputationen välvilligt och lovade för sin del att ytterligare låta undersöka saken. Han ville dock inte lova något bestämt och påpekade, att det här rör sig om stora kostnader — 3,2 milj. kr. — och att man i nuvarande situation på arbetsmarknaden och med nuvarande materialläge måste tänka sig för innan man sätter igång nya arbeten av detta slag. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *