Deltidsarbete vid sjukhusen?

I frågan om ordnandet av deltidsarbete i allmän tjänst m. m. på sätt sakkunniga nyligen föreslagit finner direktionen i S:t Olofs sjukhus i Visby, att deltidstjänstgöring och deltidsanställning i viss utsträckning bör komma till stånd. Sjukhuschefen anser sinnessjukvården i princip ej ligga väl till för deltidsarbete, men något hinder för att i viss omfattning tillämpa deltidstjänstgöring och deltidsanställning anser han inte föreligga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *