Bröllop.

Vigsel förrättades i S:t Görans kyrka i Stockholm lördagen den 21 dec, emellan hr Olof Johannesson och fröken Ingeborg Sandberg, dotter till svarvare Fritz Sandberg och hans maka, f. Nyman. Därefter gavs middag å Stallmästaregården för den närmaste släkten.
— Ett ståtligt bröllop firades i lördags i Sproge, där löjtnanten i Gotlands infanteriregementes reserv Peder Nordahl, Stockholm, sammanvigdes med proverskan vid MEA fröken Signe Hederstedt, Stockholm, dotter till lantbrukaren Jakob Hederstedt och hans maka, f. Hägg, Snoder i Sproge. Vigselförrättare var kyrkoherde Henning Björkquist, Hablingbo, som höll ett anslående lyckönskningstal för brudparet. Hrr Olof Boberg, Eksta, och Gunnar Thomasson, Hablingbo, svarade för en violinduett i kyrkan.
Bruttöverska var brudgummens syster fru Elisabeth Lafqvist, Stockholm, och bruttbonde lantbrukaren Edvin Klintberg, Sproge. Följande sex par tärnor och marskalkar uppvaktade brudparet: Sonja Hederstedt—Bertil Holmgren, Marianne Nordahl—Åke Nilsson, Ingrid Hederstedt—Gunnar Norrby, Ingeborg Klintberg—Tore Pettersson, Dagmar Norrby—Per Ivarsson, Birgit Ivarsson—Erie Carlsson.
Efter vigseln samlades ett 60-tal bröllopsgäster till middag i brudens hem, där lantbrukare och fru Emil och Maria Norrby, Snoder, var värdfolk. Tal hölls vid flera tillfällen . under kvällens lopp av bruttbonden och vidare av bl. a. brudens fader och hennes mormor, fru Lina Hägg, samt folkskollärare Anton Gustafsson, Sproge. Närmare 40-talet telegrafiska lyckönskningar anlände under kvällens lopp.
Ungdomen i trakten var också på kvällen traditionsenligt samlad utanför bröllopsgården för att ”se brud”, varvid levererades ett stiligt fyrverkeri med ihållande skottsalvor.
— Bröllop firades i lördags i Havdhem, varvid lantbrukaren Gösta Thomasson, Olsvenne i Näs, sammanvigdes med fröken Norah Larsson, dotter till lantbrukaren Henrik Larsson, Heidslundg i Havdhem, och hans maka, född Nilsson. Vigseln förrättades i Havdhems kyrka av kyrkoherde Josef Hoffman, som också höll ett vackert lyckönskningstal.
Bruttöverska var fru Kerstin Nylund, Havdhem, och bruttbonde ombudsman Henning Jacobsson, Vallstena. Brudparet uppvaktades av tvenne par tärnor och marskalkar, nämligen Märta LarssonBengt Thomasson och Marianne Pettersson—Knut Larsson.
Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i hemmet för ett 70-tal inbjudna släktingar och vänner. Tal hölls därvid av vigselförrätteren och bruttbonden. Cirka 50 telegram anlände under kvällens lopp till bröllopsgården, vilken också givetvis var ”omsvärmad” av en mängd ungdomar från bygden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *