Bensinpumpen måste flyttas.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen avstyrker hos regeringen av hr K. Blomqvist i Havdhem anförda besvär över att han vägrats bibehålla en bensinpump vid allmänna vägen Havdhem—Näs oaktat den befinner sig endast cirka 5,5 m. från vägbanans mitt. Han har uppfört den utan tillstånd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *