Åttioåring.

Fredagen den 13 december, alltså på själva Luciadagen, fyller en bemärkt gotlandsson, artisten C. Wilh. Pettersson, åttio år. Född i Ronehamn är han sedan många år bosatt i Stocksund.
Redan i mycket unga år visade Wilhelm Pettersson stora anlag för teckning och sedan han beretts tillfälle att studera vid olika skolor, däribland Högre konst-industriella skolan i Stockholm, började han på allvar måla, rita porträtt samt även framträda som karikatyrtecknare i en del tidningar. Hans egentliga livsuppgift skulle emellertid bli en helt annan och mera betydande konstart. Sålunda fick han snart i uppdrag att biträda med dekorering av en del stockholmskyrkor och år 1896 eller för jämnt femtio år sedan fick han genom dr Eckhoffs förmedling förtroendet att restaurera väggmålningarna i Hemse kyrka. Från samma tid kom han också att så gott som uteslutande ägna sig åt framtagning och konservering av väggmålningar, dekorationer å altarskåp, predikstolar, kyrkbänkar o. s. v. runt om i Sveriges bygder från Skåne och ända.,upp i Luleå stift. Här på Gotland har jubilaren bl. a. haft i uppdrag att utföra nya eller framtaga och omse gamla målningar i en lång rad kyrkor och det är sålunda ett väldigt arbete artisten Pettersson nedlagt på våra berömda medeltida helgedomar. Av ovanstående antydningar torde också framgå, att det är en utomordentlig arbetsprestation som han utfört under årens lopp. Och inte minst här på Gotland finnas nog ännu många som minnas den försynte och noble konstnären, vilken under en lång rad av år gått omkring i våra kyrkor i Sin vita målarrock, alltid intresserad av att uptäcka och bevara vad våra kyrkor kunna gömma av gammalt och fornt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *