Affärsöverlåtelse.

På grund av min make Gustaf Widins frånfälle överlåtes från och med den 15 ds den av oss drivna agentur- och partiaffärsrörelsen till Herr Gunnar Siltberg härstädes.
Vi tacka för det förtroende som firman alltid åtnjutit och hoppas att detta överflyttas på den nya innehavaren.
Visby den 12/12 1946.
Gustaf Widins Parti- & agenturaff.
H. WIDIN.

Hänvisande till ovanstående hoppas jag få övertaga och kunna befästa det förtroende som firman tidigare åtnjutit hos herrar köpmän.
Firmans adr. kommer i fortsättningen att bliva Eugeniagatan 18, tel. 809, Visby.
Visby den 12/12 1946.
Gustaf Widins Eftr.
GUNNAR SILTBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *