Viktor Jonsson, Hemse, 70 år.

Sjuttio år fyller den 23 september bagaremästaren Viktor Jonsson, Hemse.
Han är bleking till börden. Efter att ha varit i bagarlära, bl a i Stockholm, där han blev mästare, kom han år 1899 till Hemse, där han etablerade egen bagerirörelse, som han alltjämt bedriver i samband med konditori- och kaférörelse. Sjuttioåringen har numera dragit sig tillbaka från de offentliga förtroendeuppdragen såväl på det kommunala området som inom missionsarbetet, men i den sistnämnda verksamheten är han ännu aktiv, varm missionsvän som han alltid varit. Han har sålunda bl a innehaft ordförandeposten i Hemse friförsamling en följd av år, tillhört Hemse kristliga distriktaförenings styrelse och varit suppleant i styrelsen för Gotländska missionsförbundet. Inom det kommunala har han varit ledamot av municipal- och kommunalnämnderna, vait ordförande i hälsovårdsnämnden, ledamot av taxeringsnämnden och styrelseledamot i Hemse sparbank m m. Även varm nykterhetsvän har han tagit livlig del i nykterhetsverksamheten, bl a såsom styrelsesuppleant i Hemse Blåbandsförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *