Vedleveranserna från fastlandet.

Bränslekommissionen har fastställt clearingsbestämmelser för vedleveranser från eller inom överskottsområden. Bl. a. ha debiteringspriser fastställts för alla leveranser av kastved från fastlandshamnar inom Kalmar län mot licens eller anvisning till förbrukare eller vedhandlare på Gotland. Dessa debiteringspriser, som skola avse veden levererad fritt kaj å fastlandet, bli:
prima bok kr. 17:25, prima björk 16:25, sekunda björk och sekunda bok 14:25, prima barr 14:50, prima al 13:50, pannved och prima asp 12:50 samt utskottsved och prima asp 10:50, allt pr kbm. travat mått.
Vid leveranser i övrigt av ved pr fartyg från överskottsområden skola priserna från fall till fall bestämmas av bränslekommissionen. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *