Uppsägningen var obillig.

Efter besvär av en disponent, som förhyr bostadslägenhet i fastighet vid Strelowgatan i Visby, har statens hyresråd upphävt stadens hyresnämnds beslut att giltigförklara av vederbörande fastighetsägare verkställd uppsägning av hyresgästen till avflyttning den 1 okt. 1943. Nämnden ansåg uppsägningen ej stridande mot god sed i hyresförhållanden, men hyresrådet har vid sin prövning i målet kommit till den uppfattningen, att uppsägningen måste anses obillig. På grund därav har densamma nu ogiltigförklarats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *