Ungdomstävlingarna i gotländsk idrott.

Utmärkt spel på Gumbalde äng. Stångasorkarna i högform.
I går avgjordes årets ungdomstävlingar i Stånga i det härligaste väder man kunde tänka mig Anslutningen var också mycket god, då inte mindre än 24 pärklag mött upp och det blev överhuvudtaget en mycket lyckad tävlingsdag. Folkskollärare Dahlgren strålade i kapp med seden och många med honom gladdes åt pojkarnas vackra spel i Orken, där Stångaborna för dagen hade mest att säga till om. I stångstörtningen tog När för alltid hem landshövding Nylandetis vandringsprils efter tre raka segrar.
Tävlingarna började kl. 10 med upprop och förutom de 24 pärklagen deltog utom tävlan ett lag från Atlingbo, som huvudsakligen bestod av flickor.
Till bevis så gott som något för det stigande pärkinstesset. Spelet fortgick sedan till kl. 12, då kyrkklockan kallade till gudstjänst. Man fick nu bevittna den i vårt land säkerligen ganska enastående synen att hela truppen av tävlande begav sig in i kyrkan, som därmed blev synnerligen välbesatt. Kontraktsprosten riktade sig i sin predikan också särskilt till ungdomarna.
Sedan tog spelet fart på nytt och pågick till 6-tiden, då segrarna voro klara. 120-åringarnas klass stod finalspelet mellan När och Sanda och här blev det ett mycket vackert spel liksom också i uppgörelsen mellan Sanda och Stånga. Slutresultatet i denna klass blev att När, pärkkarl Ture Häglund, vann, tvåa blev Sanda, Tore Karlsson, och tre Stånga, Sixten Wallin.
16-åringarnas klass: 1) Silte, Erik Hedin, 2) Östergarn, Erik Gahnström, 3) Rone, Evald Kristiansson, 4) Vallstena, Lars Hansson.
14-åringarnas klass: 1) Stånga, Ivan Jakobsson, 2) Östergarn, Sigurd Nordahl.
I 13-åringarnas klass deltogo inte mindre än 12 lag och man delade klassen på två grupper efter första ornspelet. Grupp I: 1) Stånga, Allan Rundby, 2) När, Bertil Schilberg, 3) Sanda, Torsten Pettersson, 4) Vall, Rune Löfqvist, 5) Alva, Gösta Pettersson, 6) Östergren, K. G. Nordahl. Grupp II: 1) Burs, Bengt Karlsson, 2) Grötlingbo, Bertil Karlsson, 3) Näs, Lennart Nilsson.
Inslagning i pärk: 20-åringar, Sture Vasteson, Stånga. 16-åringar, Bruno Johansson, Stånga. 14-åringar, Göte Nilsson, När. 13-åringar, Ingemar Karlsson, Vall.
Väddring: 20-åringar, Rune Nilsson, Östergarn, 16-åringar, Bruno Johansson, Stånga, 14-åringar, Rune Nordling, Lau, 13-åringar, Allan Rundby, Stånga.
Stångstörtning: 20-åringar, Ture Häglund, När. Genom denna seger erövrade När för alltid landshövdingens vandringspris i denna gren efter tre raka segrar. Det uppsättes nu till tävlan inom Närs folkskola. 16-åringar, Erik Hedin, Silte, 14-åringar, Anders Hult, Eke, 13-åringar, Birger Karlsson, Alskog.
Landshövdingens vandringspris till den socken som deltagit med största framgången i de flesta grenarna gick till Stånga och Stånga IF:s vandrings- pris till bästa socken i de två lägsta åldersklasserna gick också till Stånga.
Efter tävlingarna förrättades prisutdelning av kommendör Arvid Hägg, som gav deltagarna gott beröm för det vackra spel de visat, men han framhöll också vikten av noggranna förberedelser och önskade att en del brister i fråga om inslagningen måtte avhjälpas. Han höjde slutligen ett leve för den gotländska idrotten, vilket kraftigt besvarades.
Stånga IF hade vidare klubbtävlingar i gotländsk idrott under söndagen och individuell segrare i varpa blev Ture Pettersson, som också tog hem vandringspriset i femkamp. Tvåa i varpa blev Gottfrid Andersson, 3) Hilding Pettersson och 4) Ragnar Pettersson. Segrare i stångstörtning blev John Pettersson.

Klubbmatchen
i fri idrott mellan Visby AIK:s och Visby IF:s juniorer börjar i kväll kl. 18,45. Grenarna bli kula, höjdhopp och 100 m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *