Understödsfråga.

En 72-årig maskinistänka i Visby anhåller hos kommerskollegiet om undanröjande av ett beslut av Stockholms sjömanshus att vägra henne gratial efter mannen, som var inskriven vid sjömanshuset. Som skäl för avslaget åberopade sjömanshuset, att mannens seglationstid i utrikes fart varit alltför kort. Av handlingarna i ärendet framgår, att mannen tjänstgjort å ångfartygs A/B Gotlands fartyg fr. o. m. år 1890 till sin död. år 1912. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 september 1943
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *