Torgets äldsta åttiofem år.

Makarna Lekberg vid sitt stånd på Stora torget.

Den till levnadsåren äldste ”ståndspersonen” på Stora torget i Visby, fru Matilda Antoinetta Lekberg, fyller i dag åttiofem år. Med anledning av bemärkelsedagen står också makarna Lekbergs torgplats för en gångs skull tom i dag, en händelse som i och för sig är remarkabel nog. Fru L. har under dagens lopp låtit sig hyllas av släkt och vänner, här såväl som på fastlandet. Annars är det nu på tjugotredje året som fru Lekberg, städse pigg och nyter, dagligen handhar grönsaksaffärerna som förr, skötande sin kommers med markens gröda, därvid biträdd av sin ävenledes åldrige make.
För nästan precis två år sedan hade Gotlands Allehanda en intervju med Torgets äldsta, som därvid avslöjade ett och annat från sin långa och innehållsrika levnad, vilken av allt att döma enbart varit en arbetets Höga visa. ”Gammalt gott kärnvirke är en till leda brukad tankekliché. I fallet Lekberg förefaller den emellertid vara på ett sällsamt sätt adekvat”, hette det bl. a. i ifrågavarande intervju. Omdömet står sig alltjämt. Åttiofemåringen är nämligen, de många slitsamma åren till trots, fortfarande i besittning av en anmärkningsvärd vitalitet, och man har svårt att föreställa sig att den lilla pigga damen i det välförsedda grönsaksståndet bakom sig har åtta och ett halft decennium. Men så är det likafullt. Hon är född den 1 september 1858 i Levide i Etelhem, som dotter till skräddaremästaren Jakob Levin och hans maka. Redan vid nio års ålder kom hon ut i tjänst och några år därefter erhöll hon sin första kondition på fastlandet, närmare bestämt hos trädgårdsmästare Edlind på Drottningholm. I fortsättningen blev det olika anställningar i huvudstaden och annorstädes. Bl. a. var hon under en tid kallskänka på en ångare. Under denna anställning var det också som hon en gång hade nöjet att servera nuvarande kungen, när han som kronprins med uppvaktning var stadd på en jaktresa. Den gången blev det förresten också kunglig champagne och mat och, som påbröd, en tia i dricks. Efter diverse öden på fastlandet, i Finland, Danmark och Ryssland inköpte fru L. år 1919 Hammarbo vid Broväg, där grönsaksodling startades. Och ännu, som sagt, står fru Lekberg tillsammans med maken på Torget, känd och värderad av alla, kunder såväl som konkurrenter och övriga kolleger, de där sin näring hava i skuggan av S:t Karin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 september 1943
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *