Täckdikningen.

Hos k. m:t begär Gotlands läns hushållningssällskap 30,000 kr. att utlämnas som statsbidrag till jordbrukare i länet för täckdikning. Omkring 1 juni förelågo ett 140-tal ansökningar om statsbidrag till täckdikningar å c:a 350 hektar åkerjord. Ytterligare ansökningar, gällande omkring 250 hektar åker, beräknas inkomma under året. Totalkostnaderna för dessa täckdikningar beräknas till 120,000 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *