Studier för affärsanställda.

På tisdagskvällen samlades stadens affärsinnehavare och deras medhjälpare, ett nittiotal, på pensionat Solhem, varvid handelslärare Axel Bengtsson från Köpmannainstitutet i Stockholm höll ett medryckande föredrag över ämnet ”Butiken”, biträdet och kunden i kristid, varjämte upplysningar rämnades betr. studier per korrespondens. Sammankomsten utgör ett led i arbetet för studieverksamheten på Gotland, för vilket köpman John R. Wittberg i Hemse av Gotlands Köpmannaförbund blivit utsedd som ledare. Liknande sammankomster hönas i söndags i Klintehamn och Hemse och i måndags i Slite.
Efter föredraget, som med stort intresse avlyssnades, fortsatte mötet med gemensam kaffedrickning, allsång m. m. Ett antal studiecirklar I anmäldes och börja i dagarna sin verksamhet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 september 1943
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *