Straffet står fast.

Krigshovrätten har ogillat av vpl. 617/1 41 Arne Evert Ragnvald Scotte anförda besvär över Gotlands infanteriregementes krigsrätts beslut att döma honom till fängelse i två månader för olovligt undanhållande, misshandel och förolämpning mot förman. Han hade i onyktert tillstånd misshandlat två vicekorpraler.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *