Stor auktion i Vamlingbo.

LÖRDAGEN DEN 25 SEPTk kl. 10 fin. låter RUD. OLOFSSON, Bonsarve, på grund av gårdens försäljning och avflyttning från orten till den högstbjudande försälja följande: Kreatur: 3 kraftiga ardennerston ”Stella” fux, 7 år, prem. B, ”Finess” 4 år, fux, 5 gen., fölregistrerad, ”Snappy” brun, 3 år, 4 gen., fölreg. Båda ungstona äro lämpliga till avel och bet. av Beldix. 7 st. goda mjölkkor i olika kalvställningar, reaktionsfria och fria från smittosam kastning, 2 grisar. Djuren utbjudas kl. 1 på dagen. Yttre: en nästan ny 17 billars såningsmaskin, Västerås, ”Helice”, en nästan ny 5 fots Cormicks slåttermaskin, en nästan ny 10 fots hästräfsa, Virginiaplog nr 3, 3 prima arbetsselar av värmlandsmodell, tallriksharv med stångkärra, cambridgevält, 15 pinnars fjäderharv, 5 länkars slätharv, sladd, fösa, last- och foderhäckar, åkvagn, 2 arbetsvagnar, lastdragare, ett par stora skogskälkar, kälkrack, ressläde, bjällror, spark, mjölkkärra, mjölkflaskor, slätvind, decimalvåg, div. handredskap, snickarebänk, gräsklippare, mangel, en stack råghalm m. m., m. m. Inre: En stor del av inre lösöret såväl möbler som andra husgerådssaker samt kvarvarande lager från ”Möbelhallen”, begagnade men i gott skick varande möbler av olika slag och kvalitet som här ej.så noga kan uppräknas.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 april 1944 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *