Statistik om Visby stad.

I årsboken för Sveriges kommuner framläggas en del officiella uppgifter rörande Visby. Stadens landareal an anges till 3,632 hektar och på detta området bygga och bo 13,022 människor. Stadsområdet är i vissa avseenden lantligt, vilket framgår därav, att det stadsplanelagda området omfattar drygt 1,000 hektar åker. Stadens industri räknar c:a 50 arbetsställen med omkring 700 arbetare och förbrukar årligen ungefär 1,750 hkr. drivkraft. Fattigvården omfattar i det närmaste 1,000 personer, av vilka understödstagare bortåt 300 utgöras av barn.
Taxeringsvärdet å all fast egendom uppgår till ungefär 59 milj. kr. och den till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten utgjorde senaste året 1 1/2 milj. kr. för svenska aktiebolag och ungefär 19 1/2 milj, kr. för andra skattskyldiga. På en punkt kan den officiella statistiken däremot inte ge besked och det är ifråga om stadens ålder. Året för stadsbildningen anges sålunda som ”okänt”. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *