Socialdemokraternas lista till förstakammarvalet.

De socialdemokratiska landstingsgrupperna i Kalmar och Gotlands län ha nu hållit gemensamt sammanträde och därvid enat sig om de två första namnen på sin valsedel. Undervisningsrådet Ruben Wagnsson sättes på första och riksdagsmannen K. F. Söderdahl i Visby på andra plats. Vem som skall besätta tredje platsen avgöres först vid valet den 10 september. Valet kommer då att stå mellan riksdagsman Lars V. Lindén, Gamleby, borgmästare John V. Johnsson i Nybro och länsarbetsnämndens direktör, förre riksdagsmannen Gustav L. Johnsson i Kalmar.
Det är troligt att partistyrelsen på något sätt gjort en hänvändelse till partidistrikten i dessa län att hålla kvar hr Wagnsson, detta inte minst med hänsyn till hans starka ställning inom landets största nykterhetsorganisation, IOGT.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 september 1943
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *