Skytteförbundet anordnar jubileumstävling 18 sept.

Gotlands Skytteförbund fyller 50 år. – Arets tävlingar samlade på en dag.
Lördagen den 18 september kommer årets förbundstävlingar i skolskjut~ att äga rum och eftersom Gotlands skytteförbund i år passerar halvsekelgränsen får den kommande skytteträffen också karaktärem av jubileumstävling. Åtskilliga extrapriser ha donerats för att hugfästa minnet av jubileet och samtliga hederspriser komma att graveras med inskriptionen ”Jubileumstävlingen 1943”. En olägenhet för årets arrangemang är dock att alla skjutningar av vissa anledningar måste pressas in på en dag, varför några extratävlingar måst offras.
Det blir därför ett kraftprov så gott som något att genomföra alla tävlingar på samma dag och man har för avsikt att starta i ottan.. Kl. 7,15-13 blir det huvudskjutning för de högre klasserna på östra banan, Veteraner samt V och IV skjuta på B-banan och kl. III och II på A-banan. Under tiden 7,30-14 anordnas extratävling 300 m. på C-banan och 400 m. på D-banan, alltså de båda västra banorna, för klasserna V-II. Sedan följer huvudskjutning för kl. I och R. Tiden mellan kl. 13,30-16,30 avses för mästerskapstävlingen, vilken som vanligt hålles på B-banan och kl. 16,45 beräknar man att kunna hålla prisutdelning. De tävlingar som slopats i år äro gangsterskjutningen och extratävlingarna för kl. 1 och 2.
För att tiderna skall kunna hållas framhåller tävlingsledningen vikten av att skyttarna från Visby och Visbytrakten infinna sig vid skjutningarnas början på morgonen så att de sedan äro klara när landsbygdsskyttarna komma med tåg och bussar.

Nytt vandringspris skänkt tillförbundet.
Skytteförbundet har som tidigare nämnts fått mottaga ett vackert vandringspris från förlaget Svensk Hembygd i Uppsala och tävlandet om detta börjar i samband med årets förbundstävling. Priset utdelas i huvudskjutningen ock tävlan om detta skall utföras av förutanmälda tremannalag av högst en femteklassare, en fjärdeklasare och en tredjeklassare. Skytt ur lägre klass får ersätta högre. De föreningar vars sammanräknade antal skyttar i III, IV och V klasserna utgöra 1-24 få anmäla ett lag, d:o med antal skyttar upp till 49 få anmäla två lag och d:o med över 50 skyttar från nämnda klasser tre tremannalag. Varje förenings 2:a och 3:e lags sammanlagda poäng divideras med 2 resp. 3 och blir jämförelsetalet mot lag 1.
Pokalen vandrar i 10 år, varefter den tillfaller den förening som erövrat den de flesta gångerna. Vid lika antal segnar efter 10 år, tävla de föreningar som ha lika antal inteckningar.

Fem nya gevär delas ut i år.
Som ovan nämnts kommer med anledning av jubileet flera värdefulla hederspriser att utdelas. Sålunda komma segrarna i huvudskjutning i klasserna I -V att erhålla nya mausergevär med silverplåt, vilka donerats dels av Svenska Metallverken och dels av skytteförbundet. Metallverken har f. ö. delat ut 400 gevär i år till förbunden allt efter antalet skyttar i dessa. Landshövdings Roos’ hederspriser utgå till segraren i Veteranklassen och till bäste man i IV eller V klass som ej får gevär. I Rekrytklassen utdelas minnesbägare. Dessutom kommer omkring 1,000 kr. i penningpriser att utdelas till skyttarna.

Mästerskytten inbjuden till Västerås.
Värdigheten som mästerskytt blir i år mera åtråvärd än någonsin, ty det är vackra belöningar som vinka. Förutom Mästerskyttarnas vandringspokal och guldmedaljen får han ett värdefullt armbandsur, som skänkts av Norma projektilfabrik. Dessutom blir han inbjuden till en mästarträff i Västerås den 2 okt., där Sv. Metallverken står som värd. Man får därvid tillfälle att studera ammunitionstillverkningen m. m. och vidare hålles en tävling mellan mästerskyttarna, dels 25 skott på 10-ringad tavla, dels 10 skott i stående på 10-ringad pistoltavla 100 m. Övriga deltagare i mästerskapets sista omgång erhålla medaljer som vanligt samt hederspriser. I detta sammanhang kan nämnas att förbundsstyrelsen fr. o. m. nästa år föreslagit borttagande av den särskilda segerskyttetävlingen, varmed följer att mästerskapet skulle bli förbehållet endast klass V.
I mästerskapet få de IV och V klass skyttar delta, som i huvudskjutningen uppnått lägst 70 poäng. Det skall dock vara minst 24 skyttar med i tävlingen.
Skytteförbundets årsmöte kommer att hållas på lördagskvällen kl. 7,30.

Skoltävlingerna hålles 10-11 sept.
Final anordnas på Gutavallen 18 sept.

Årets skolidrottstävlingar stå för dörren, ty enligt skolidrottskommitténs beslut skola tävlingarna hållas fredagen den 10 eller lördagen den 11 september, beroende på om skolorna ha lördagsledighet eller ej. Tävlingarna komma icke att centraliseras till Visby i år utan hålles enligt den gamla ordningen i Visby, Slite, Hemse, Klintehamn och Fårösund enligt program och bestämmelser som senare komma att meddelas. Tävlingarna komma alltså redan om en dryg vecka och det är sålunda all anledning att sätta fart på övningarna med de klasser som ämna delta i årets stora tävling.
Lördagen den 18 sept. samlas de bästa från kretstävlingarna till en final på Gutavallen och då blir det säkerligen hårt mot hårt mellan dem som representera eliten bland idrottsutövarna i våra folkskolor. Och det lönar sig som bekant att lägga manken till, ty även nästa vår lär det väl bli en folkskolans olympiad på Stadion.

Ungdomstävlingarna i Stånga om söndag.
Kommendör Hägg förrättarprisutdelningen.

Vid ungdomstävlingarna i .Stånga om söndag, som taga sin början kl. 10 f. m., kommer prisen att utdelas av kommendör Arvin Hägg.
I stångstörtning tävlas även i åldersklasser, varvid högsta åldersklassen utgöres av 20-åringar, därnäst 16-åringar, 14-åringar och 13åringar. Det är alltså fyra klasser, och varje klass- tävlar för sig, varjämte pris utdelas i varje klass. Landshövding Nylanders vandringspris utdelas emellertid i högsta åldersklassen, d. v. s. 20-åringarnas.

AIK- och Gute-flickorna
inleda höstens handbolisträning i morgon kl. 6,30 e. m. på norra idrottsplatsen.

IF Gutes ungdomssektion
avslutar klubbmästerskapen i morgon torsdag kl. 18 med löpning 60 meter.

VIF:s serietrekamp avslutades i går.
Maj-Britt Pettersson överlägsensegrare.

Visby IF:s serietrekamp för damer avslutades i går kväll. Det var sjätte året i följd denna tävling genomfördes. Resultaten överlag blevo denna gång ej så bra som vid föregående tävling, vil-. ket nog får anses bero på att banorna voro ganska lösa och tungsprungna efter det senaste regnet. Löpning 80 meter gick även i motvind och mörker.
I sista tävlingen segrade Maj-Britt Pettersson med 1,369 p. och blev därmed även klubbmästarinna i trekamp. Hennes individuella resultat 11,1 på 80 meter och 4,73 i längd får anses vara mycket goda, medan slungbollsresultatet, 20,98, är svagt. Kerstin Lundgren blev tvåa på 1,152 p. och Evy Ekström överraskade med att belägga tredjeplatsen före fjolårets seriesegrare Margit Olsson. Ruth Larsson blev femma och även denna gång individuell segrare i slungboll med 36 meter. Först på sjätte plats kom Thua Persson, som hade en svag dag.
Seriesegrare blev Maj-Britt Pettersson son med 4,232 p. vilket överstiger det hittills bästa resultatet, Margit Olssons fjolårsnotering, som var 3,523 p., med över 700 p. Även Kerstin Lundgren, som lade beslag på andraplatsen i serien genom att i sista tävlingen gå förbi Thua Persson, överträffade fjolårsnoteringen och kom upp till 3,569 p: Trea blev Thua Persson på 3,467 p. Thua är värd en särskild eloge, då hon är den enda som varit med i samtliga sex serietävlingar och blivit tvåa i de fem föregående.

Resultaten blevo i övrigt följande:
Löpning 80 m.: 1) Maj-Britt Pettersson 11,1, 2) Kerstin Lundgren 11,7, 3) Evy Ekström 11,7, 4) Margit Olsson 11,8, 5) Thua Persson 11,9, 6) Ruth Larsson 11,9.

Längdhopp: 1) Maj-Britt Pettersson 4,73, 2) Kerstin Lundgren 4,38, 3) Margit Olsson 4,01, 4) Evy Ekström 3,80, 5) Thua Persson 3,71, 6) Siri Eriksson 3,67.

Slungboll: 1) Ruth Larsson 36,0, 2) Evy Ekström 35,52, 3) Thua Persson 33,45, 4) Dagny Larsson 32,85, 5) Margit Olsson 31,60, 6) Kerstin Lundgren 30,55.

S:a poäng för 3:e trekampen: 1) Maj-Britt Pettersson 1,369, 2) Kerstin Lundgren 1,152, 3) Evy Ekström 1,123, 4) Margit Olsson 1,034, 5) Ruth Larsson 1,013, 6) Thua Persson 969, 7) Dagny Larsson 639, 8) Siri Eriksson 484.

S:a poäng efter tre tävlingar: 1) MajBritt Pettersson 4,241, 2) Kerstin Lund, gren 3,577, 3) Thua Persson 3,480, 4) Ruth Larsson 3,053, 5) Evy Ekström 2,124, 6) Dagny Larsson 1,894, 7) Siri Eriksson 1,787.

Om fredag kl. 18,30 börjar klubbmästerskapen i de individuella grenarna med höjdhopp och kula.

Veckans tipsutdelning.
Stockholm. (TT.) Tipsresultat för tävlingsdagen den 29 augusti.

Stryktips: 8 vinnare med 12 rätt få var och en 9,906 kr., 182 vinnare med 11 rätt få var och en 435 kr., 2,210 vinnare med 10 rätt få var och en 35 kr.

Siffertips: 29 vinnare med 4 rätt få var och en 289 kr., 460 vinnare med 3 rätt få var och en 9 kr.

Norrköping slog norrmännen.
Norrköping. (TT.) Vid en fotbollsmatch på tisdagskvällen mellan det norska ”landslaget” och Norrköpingskamraterna segrade Norrköping med 3-1. Halvtid 1-0. Matchen åsågs av 2,000 personer.

Huvudstadens cyklister möta landsortens.
Stockholm. (TT.) Vid söndagens Djurgårdslopp på cykel i samband med Barnens Dag kommer, för den händelse danskarna inte kunna komma, en match att utkämpas mellan Stockholms och landsortens cyklister. Stockholmslaget består av de sju landslagsryttarna från Stockholm, kompletterade med Lennart Gustafsson, Albano C. K. Landsortslaget består av de tre landsortsryttarna i landslaget jämte Valdemar Johansson, Borås, Olle Wickholm, Sandviken, Halle Janemar, Uppsala, Nils Johansson, Dalsjöfors, och Erik Högland, Landskrona.

God hinderlöpning av Elmsäter.
Inofficiellt rekord på 1,500 meter.

Uppsala, 1 sept. (TT.) Vid Uppsala IF:s augustispel på tisdagen sprang Erik Elmsäter, Östersund, 1,500 meter hinder på 4,11,6, vilket är den bästa tid som någonsin noterats i Sverige. Även tvåan, Tore Sjöstrand, Uppsala, som fick 4,17,6, gick under det gamla inofficiella rekordet, som innehades av Erik Arvidsson, Gävle, på 4,18,6.
I stav klarade fem man 3,80, och Olle Sundqvist, Södertälje, och Nils Wäst-, berg, Hudiksvall, delade segern med 4 meter. Längd vann Eliaesson på 7,11 före Göran Waxberg, Studenterna, på 7,07. 1 kula segrade Herbert Willny, Hellas, med 15,03.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 september 1943
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *