Skytte

Slite skyttegille
anordnar om söndag fältskjutning, som förlägges till gillets skjutbana, och skjutningen gäller Rolf Pederséns vandringspris i fältskjutning. Detta innehaves f. n. av Harald Andersson — ”Stenstu-Anders”.
Denna gång blir tävlingen i motsats till föregående gånger något förenklad, beroende på att arrangörerna ej kunnat få så mycket hjälp som erfordras. Insatsen är 1: 50 kr. och anmälningarna skola ske mellan kl, 9-10 på söndag f. m.
Påföljande söndag anordnar gillet statsprisskjutning för de lägre klasserna, och söndagen den 10 okt. blir det liknande skjutning för de högre klasserna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *