Skulden på fastigheterna.

Preliminära beräkningar utvisa, att fastigheterna i riket vid 1942 års ingång voro intecknade för 14,8 miljarder kronor, därvid den intecknade gälden för städernas fastigheter befunnits vara 8,2 och för landsbygdens 6,6 mijarder. Genomsnittligt är den fasta egendomen i riket intecknad till 59,9 proc. av taxeringsvärdet, vilket procenttal torde vara det högsta som förekommit.
I Gotlands län har den fasta egendomen befunnits intecknad till 56,4 proc. av taxeringsvärdet. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *