Skördad i unga år.

Ett sorgebud, som väckt djup förstämning i vida kretsar, ingår i dag från Klintehamn, förmälande, att Erik Jakobson, son till landsfiskal Justus Jakobson och hans maka, på lördagen avlidit, endast 21 år gammal. Erik Jakobson ryckte in i militärtjänst i april i år och var då fullt frisk, men insjuknade strax därefter, och trots att man hyste gott hopp om hans vederfående tog sjukdomen sedermera en allvarlig vändning och livet stod inte att rädda.
Den mänskligt att döma alltför tidigt skördade unge mannen var anställd såsom skrivbiträde på landsfiskalskontoret i Klintehamn. Varmt intresserad av den ungsvenska rörelsen var han ordförande i Klintehamns ungsvenskar sedan senaste årsmötet och ledamot av distriktsstyrelsen. Han beskrives också såsom en mycket god kraft inom denna rörelse och lämnar där ett stort tomrum efter sig. Han var även styrelseledamot i Klintehamns I. K. samt med i den frivilliga brandkåren på orten. Inom de nämnda institutionerna var han avhållen som få för sitt kamratliga och vänsälla sinnelag, och för övrigt hos alla, som kommo i beröring med honom, efterlämnar han minnet av en synnerligen präktig ung man med en gedigen karaktär.
I sorgen efter honom stå främst föräldrar och syskon, men stor är skaran av kamrater och vänner, som beklagar Erik Jakobsons bortgång men som också bevara hans minne i tacksam hågkomst.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *