Ryskt försök att landstiga i Nordnorge.

Slogs verksamt tillbaka av tyskarna.
Berlin, 21 juli. (TT från DNB.) Internationales Informationsbüro meddelar: På tisdagsmorgonen försökte flera grupper smärre Tyska båtar i skydd av dimma landa på den av tyska trupper bevakade kusten söder om Vardö. Flera tusen meter från kusten möttes de av kustbatteriernas och flottans eld och togos under verksam beskjutning. De tyska kanonernas granater slogo ned mitt ibland de fientliga båtarna och anställde stor förödelse. Många av fartygen sänktes och andra skadades genom splitter. Utan att ha kunnat sätta sin avsikt i verket drogo sig båtarna tillbaka i sydlig riktning.

Tyska trupper hålla vakt längs hela norska kusten.
Berlin, 21 juli. (TT från DNB.) Berliner Börzen Zeitung innehåller på onsdagen en artikel om befästningsanläggningarna i Norge. I artikeln omtalas bl. a. att tyska soldater hålla vakt längs hela kusten, som inklusive fjordarna räknar inte mindre än 20,000 kilometer. Samtliga anläggningar ha till sitt förfogande kraftigt infanteriskydd, stora fält av taggtrådsnät samt inne i landet snabbt mobiliserbara reserver. Likaså förfogar man över ett väl utbyggt rapportväsen. Luftvärnet har förstärkts och förråd och krigsmateriel har lagrats i väldiga mängder.
Eventuella invasionsförsök från de engelsk-amerikanska stridskrafternas sida torde därför bli föga framgångsrika. Detta också med tanke på att de på grund av bristen på kommunikationer måste bli lokalt begränsade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 juli 1943
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *