Röntgenundersökningarna.

Huvudundersökningen avslutades den 31 augusti med röntgenbussens besök i Linde, där alla, som ej hade giltigt förfall deltogo. På eftermiddagen fotograferades i Lojsta, där en person skolkade. Dagen före hade det varit ett utmärkt deltagande i Eksta med 100 proc. deltagande.
Den 2 september började röntgenbussen en ny tur genom länet för att dels fotografera dem, som ej mött upp tidigare och dels för att göra en del omtagningar. Första dagen uppvisade Rute bästa resultatet med fulltaligt deltagande. I Bunge och Hellvi uteblev ett par personer. I Slite var även deltagandet synnerligen gott, där återstår dock ett besök i Othem. Andra dagen var resultatet det bästa möjliga i Bäl, Hejnum, Källunge och Vallstena, under det att två personer skolkade i Boge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *