Röntgenundersökningarna.

Det fasta aggregatet var i måndags i Roma, där 543 personer fotograferades. Dagen därpå besöktes Björke, där undersökningen omfattade 461 personer. Här gick kameran sönder, när ett 100-tal personer återstod, varför man hämtade röntgenbussens kamera. Efter några timmars dröjsmål kunde därför undersökningen återupptagas. Alla, som skulle undersökas, kommo tillbaka och något missnöje över det inträffade kom inte till synes.
I går och i dag är aggregatet stationerat i Klintehamn. Halla och den resterande delen av Björke kommer att undersökas lördagen den 7 augusti på tider, som senare komma att meddelas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *