Oljeväxtodlingen i länet har ökats kraftigt.

Kommer på tredje plats efter skånelänen.
Den i höst tecknade arealen för odling av vinterraps är den högsta, som hittills förekommit för detta oljeväxtslag. Nya rekordet lyder på 13,730 hektar, innebärande nära nog tredubbling av fjolårsarealen. Att intresset för denna odling ökat så starkt torde sammanhänga med att avkastningen av vinterrapsodlingen i år blev rekordartat hög; de erhållna skördarna ha varit de största, som någonsin erhållits i Sverige.
Enligt höstens odlingskontrakt med Svenska spannmåls A/B har sådden av vinterraps i Gotlands län utökats från 143 till 745 hektar. I detta sammanhang kan nämnas, att Gotlands län i år haft odling av oljeväxter på tillhopa 2,666 hektar, varigenom länet ökat sin andel i landets totala areal från c:a 4 till 9 proc. Denna stora ökning, som väl delvis beror på det starka intresset för vårraps på, Gotland, anses på sakkunnigt håll vara både lämplig och önskvärd med hänsyn till Gotlands naturliga förutsättningar för oljeväxtodling. Nu kommer länet på tredje plats med avseende å denna odling, närmast efter de båda skånelänen.
Årets oljeväxtodling på Gotland har fördelat sig sålunda: vinter- och vårraps 143 resp. 1,010 hektar, vitsenap 1,148, vallmo 288, lin 73, soja 1 och solros 2 hektar. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *