Mjölkpropagandans diplomutdelning i Hemse

ägde rum i lördags i Hemsebiografens lokal. Förutom större delen av diplommottagarna hade en stor del intresserade lantbrukare infunnit sig då jordbrukskonsulent A. Lorensson hälsade landshövding Nylander samt övriga välkomna. Därefter höll konsulent Lorensson ett mycket intressant föredrag över ämnet : Några aktuella spörsmål i dagens ladugårdsdrift.” Efter föredraget som belönades med starka applåder överlämnades ordet till landshövding Nylander som tackade för det givande föredraget samt uppmanade de närvarande att taga vara på dessa råd. Vidare talade han om betydelsen av en god ladugårds hygien samt uttryckte sin tillfredsställelse med att tidigare under dagen i Visby för första gången fått utdela det förnämliga diplom nr 3. Sedan vidtog utdelningen av diplomen och här utdelades bl. a. två diplom nr 3. Det var till två mjölkleverantörer från Etelhem. Förteckning på de belönade återfinnes å annat ställe i dagens tidning.
Efter utdelningen visades så de båda filmerna ”Rosa Horn bjuder på middag” och ”Sista paret ut”.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *