Medborgarekurserna.

Klart för kursen i Rute.
Måndags kväll hölls ett sammanträde i Folkets hus i Rute med representanter för olika folkföreningar i orten. Vid sammanträdet, som hölls under förman Oskar E. Carlssons ordförandeskap, beslöto de närvarande att utgöra kursbestyrelse, varjämte arbetsutskott och lokalt ombud för kursen tillsattes.
Sammanträdet inleddes med att:fiskeriinstruktör T. Gustavsson, Visby, lämnade en orientering över medborgarkurserna och redogjorde för programmet för den tilltänkta kursen i Rute.
Till lokalt ombud för kursen valdes förman Oskar E. Carlsson och till övriga ledamöter E. Holmer, O. Hedberg, K. E. Hansson och Valter Larsson.
Man enade sig om att den lämpligaste tiden för kursen var slutet av januari och början av februari nästa år. Föreläsningarna komma att hållas på kvällarna med början kl. 19,30. Som regel uttalade man sig för att föreläsningar eller övningar hölls på måndag, tisdag, torsdag och fredagskvällar. Till lokal för kursen hoppades man kunna få Folkets hus i Valleviken.
Ett preliminärt program diskuterades och fick följande sammansättning: statskunskap 4 förel., kommunalkunskap 4 föret, våra skatter 2 föret, hembygdskunskap 2 föret, hembygdsvård 2 föret, litteraturhistoria 2 förel., hälsovård 2 förel., heminredning och hemvård 2 föret, samt utrikespolitisk översikt 2 förel., 1 anslutning till föreläsningarna om skatterna kommer en kurs i självdeklaration tat hållas. Denna beräknas omfatta 6-8 timmar och kommer att ledas av någon taxeringssakkunnig i orten. Mötet uttalade sig för att någon eller några föreläningar borde beröra efterkrigsproblemen, och kursföreståndaren erhöll i uppdrag ordna med denna. sak. Åt arbetsutskottet uppdrogs vidare vidtaga anordningar för att kursens öppnande.oeh avslutning skulle få högtidlig prägel.
Kursbestyrelsen beslöt göra framställning till såväl kommunen som till olika organisationer angående anslag till kursen. Genom de anslutna organisationerna kommer även anmälningar till kursen att emottagas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *