Landsbygden.

VÄTE.
Gemensamt uppbyggelsemöte höll i söndags av församlingarna i Sjonhem, Vall och Väte i Väte baptistkapell. Förmiddagens möte inleddes med gemensam sång och sång av kören, varefter pastor Högberg läste från Matt. 5: 1-16 om ”Saliga människor”, samt hälsade de närvarande välkomna och särskilt högtidens talare, pastor S. Nahlbom från Näs. Efter en sång av kören predikade pastor Nahlbom med text från Hebr. 5: 5-10. 1 sitt gripande och uppfordrande budskap framhöll han huru Kristus för oss blivit en orsak till evig frälsning. Under en gemensam sång upptogs så en god kollekt för verksainheten, varpå kören sjöng ytterligare en sång. Förmiddagens möte avslutades med nattvardsfirande.
Eftermiddagens möte begynte med lovsången ”Må vi komma inför Herren, med vårt lov i denna stund”, varpå sångarskaran under ledning av hr Eric Gomgir sjöng ett par sånger till strängmusik. Pastor Högberg läste från 1 Kor. 1: 20-29 om det i världen svaga som Gud utvalt och påminte om att i dagarna för 95 år sedan den första baptistförsamlingen bildades i Vallervik, som blev den första fria församlingen i vårt land och en banbrytare för den fria religiösa verksamheten. Kören sjöng ”Än lever våra fäders tro”, och sedan predikade pastor Nahlbom över Ps. 84: 6-8, om de saliga människorna som i Gud ha sin starkhet, och som bli till välsignelse i världen. Sångarna sjöngo ett par sånger, en god insamling gjordes för verksamheten och mötet avslutades med tacksägelse och bön.
Många deltagare hade mött upp från de tre församlingarna och det trevliga kapellet var välbesatt. Församlingen i Väte bjöd alla deltagare på kaffe och man skildes åt glada och uppbyggda från en dag i Herrens gårdar.

HOGRÄN.
Röda korskretsen i Hogrän hade i lördags kväll anordnat möte i Hogräns missionshus. Konstnär David Ahlqvist, Ardre, höll ett mycket uppmärksammat hembygdsföredrag och visade en film från Gotland samt medverkade med musik. Missionsförsamlingens sångare deltog med sång. En god insamling företogs till förmån för kretsens arbete. Kretsens ordförande framförde ett tack till de medverkande för den trevliga kvällen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *