Landsbygden.

BARLINGBO.
Sånggudstjänst hölls i torsdagskväll i bygdegården av Dalhems kristliga ungdomsförening under medverkan av civilvärnpliktiga från Barlingbo.
Mötet inleddes av handl. Hilding Söderström, som höll ett kortare anförande och läste ett bibelord. Programmet som följde var synnerligen rikt och omväxlande. Sång utfördes till strängmusik av en sammansatt musikförening dessutom förekom solo- och duettsång. Musikdirektör Torsten Åkerman och hr Gösta Berg, Stockholm, utförde ett par vackra violinduetter på ett mästerligt sätt, dessutom reciterades en dikt av hr Harry Svalfors, Stockholm. Pastor Gösta Arnström predikade över orden ”Guds ord bär icke bojor”. Efter predikan upptogs kollekt för ungdomsarbetet varefter den givande sånggudstjänsten var slut. Genom det dåliga vädret var åhörareskaran ringa, vilket var tråkigt då mycken god musik och sång presterades vid tillfället.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *