Landsbygden

BURGSVIK.
Lottakåren i Burgsvik hade i onsdags anordnat en trevlig och anslående soldatafton. Den lekamliga välfägnaden var utomordentligt god och riklig och soldaterna läto sig väl smaka. Som andlig spis bjöds sedan musik och sång, framförd av ett par lottor. I en frågesporttävlan, vari ett lottalag och ett militärlag ställde upp, lyckades soldaterna med nöd hembära en knapp seger. Efter skämtlekar och en livlig allsång avslutades den trevliga kvällen av chefen, som med ett kort tal tackade lottorna för deras omvårdnad om soldaterna och utbringade ett leve för lottakåren i Burgsvik. Soldataftonen slutade som sig bör med ”Du gamla, du fria”.

GRÖTLINGBO.
Möte med predikan av Betelföreningens reseombud David Alexandersson hölls i Luth. Missionshuhet i fredags kväll, skada blott att tillslutningen var så ringa som den var. Talaren vidrörde först vad Betalföreningen arbetade för, nämligen för sjömansmissionen och lade denna avbets-gren på de närvarandes hjärtan som ett mycket behjärtansvärt ändamål. Efter att ha nämnt detta som inledning lästes en text ur ”Höga Visan” och hr A. talade en stund i anslutning till den upplasta texten. En kollekt upptogs till Betelföreningens verksamhet, denna inbragte något över 12 kr. Vidare upphämtades sparbössor som en annan av föreningens talare hade lämnat för ungefär ett år sedan. Då ännu en hel rel avdessa äro ute och ej lämnats tillbaka torde detta göras med det snaraste. Hr Alexandersson sjöng också flera vackra solosånger under mötets gång.

GARDA.
Missionsafton i söndagskväll hölls i missionshuset härstädes en s. k. missionsafton anordnad av ungdomsföreningen. ”Aftonens” ändamål var att dels sprida missionskunskap, dels också att insamla medel för underhåll av en skolgosse i Kongo. Mötet blev både lyckat och givande och hade samlat en talrik publik. Efter sång av musikföreningen och unison sång inleddes mötet av hr Malte Pettersson, som läste en del av 2 Kor. 9 kap. och ledde i bön. Härefter följde ytterligare sång och musik, uppläsning av Olga Johnsson . samt solosång av pastor Lennart Olsson, och därefter höll pastor Olsson ett mycket intressant föredrag om den tyske afrikarnissionären Albert Zweitser, nutidens störste missionär. Denne var teol. professor samt en av Europas främste orgelmusiker, men han offrade allt och gick till Franska Kongo som missionär. Under förra världskriget avbröts hans verksamhet, och han fick tillbringa en lång tid i interneringsläger, vilket bröt ned honom, och det såg ut som om hans verk för alltid skulle vara slut, men så inbjöd ärkebiskop Söderblom honom till en resa i Sverige, och inkomsten av denna skulle gå till den avbrutna missionsverksamheten. Under denna resa besöktes även Visby. Det mottagande Zweitzer fick i vårt land satte nytt liv i honom, och han begav sig åter ut till missionsfältet, där han verkat sedan dess. Den livfulla skildringen mottogs med stort intresse. Efteråt upptogs missionsoffret, vilket inbragte 100 kr. Mötet avslöts av Bertil Lövgren, vilken i samband därmed riktade några avskedsord till pastor Olsson, som på onsdag lämnar Gotland för att tillträda sin nya plats i Linköping.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *