Kustartilleriet.

Vid Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår ha ledigförklarats en del arvodesbefattningar för pensionerad personal, nämligen för en besiktningsofficer, en besiktningsunderofficer och för sex expeditionsunderofficerare. Tjänsterna, som få sökas senast 15 aug., äro avsedda att tillsättas så snart k. m:t ställer till förfogande av årets riksdag för ändamålet anvisade medel. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *