Kungörelse.

Härigenom tillkännagives, att sammanträden för mätning av följande tomter inom Hemse municipalsamhälle komma att hållas inom resp. tomter tomdagen den 30 september 1943 på nedan angivna tider, nämligen:
Tomt Nr 1 i kv. Lärkan Id. 10,30.
Tomt Nr 3 i kv. Gåsen kL 12,00,
Tomt Nr 2 I kv. Siskan kl. 13,00,
Tomt Nr 2 i kv. Pingvinen kl. 14,00,
Tomt Nr 12 i kv. Råkan kl. 15,00;
och kallas vederbörande tomtägare samt ägare av tomterna angränsande mark till berörda sammanträden. Sakägare anmanas att vid resp. förrättning förete sina åtkomsthandlingar jämte de kartor och lantmäterihandlingar, som kunna lända till upplysning vid förrättningen, ävensom att, där så erfordras, själv eller genom ombud på marken utvisa gräns för vederbörande tomt.
Visby den 18 september 1943.
S. FORSSELIUS
Förrättningsman för tomtmätning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *