Kabel över S:t Görans betning.

Riksantikvarieämbetet har intet att erinra mot att i samband med en elektrisk anläggning en jordkabel drages över den s k. Sankt Görans betning vid Visby under förutsättning att ämbetet får genom kontrollant övervaka eventuellt erforderliga sehaktningsarbeten. Kabeln kan visserligen vid en framtida utgrävning av S:t Görans hospital komplicera iordningställandet av det ruinområde, över vilket den går fram. Men den torde då kunna sänkas under ruinmärkets nivå.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *