Jordfästningar.

Till den sista vilan fördes på lördagen stoftet efter fru Ida Larsson-Östman, som den 18 dennes avled i sitt hem vid Engvards. i Träkumla. Jordfästningen ägde rum i Barlingbo kyrka och förrättades av kyrkoherde G. Enwall. En vacker blomstergärd hade sänts till båren.
Den avlidna hade under sin livstid i 18 år vistats vid Stava i Barlingbo, där hennes framlidne make varit anställd. Hon var en arbetsmänniska, som aldrig skydde några svårigheter, och efterlämnar ett ljust minne hos dem som kände henne.

Till den sista vilan vigdes i söndags kl. 4 stoftet efter den unge lantbrukaren Tomas Larsson, Mickels i Hablingbo. En andaktsstund hölls först i hemmet under ledning av kyrkoherde Björkquist. Därefter företogs färden till kyrkan, där Hablingbo S. U. bildade häck med dess stora, vackra, florbehängda fana. Under sorgemusik, utförd av lärarinnan fröken Danielsson, inbars kistan i det blomster-smyckade koret. Med utgång från Jobs 2:10 höll kyrkoherde Björkquist en allvarsmättad betraktelse samt talade tröstens ord till de sörjande. Jordfästningen omslöts av psalmsång. Under högtiden bildade SLU-kamraterna hedersvakt vid kistan med sänkt fana. Lantbr. Yoh:s Larsson framträdde sedan och talade några minnesord. Åter spelades en sorgemarsch och kistan utbars och nedsänktes i familjegraven. Flera taI Kaos vid graven, bl. a. av f. läraren L. Sahisten, lantbrukare John Johansson, Gardarve, samt lantbr. Gunnar Johansson, Hägsarve, varjämte ett flertal kransar nedlades. För SLU framträdde lantbr. Albin Pettersson, By, och nedlade en krans från kamratkretsen. En ovanligt rik och vacker blomsterhyllning ägnades den unge mannens minne. Till sist lyste kyrkoherden frid över stoftet och en psalm sjöngs som avslutning.
Till sorgehuset hade över 100-talet gäster inbjudits till middag. Som ett vackert inslag i minnesstunden kan nämnas, att en liten systerson till den bortgångna samma kväll frambars till dopet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *