Jordfästningar.

Jordfästning förrättades under lördagen i Vallstena, då stoftet efter förre lantbrukaren Lorents Lindkvist, Allekvia, fördes till sitt sista vilorum på kyrkogården. När processionen vid tvåtiden på eftermiddagen framkommit till kyrkan, inbars den blomstersmyckade kistan under orgelmusik och placerades på katafalken i koret. Efter psalmsång förrättade härefter kyrkoherde Gustaf Enwall jordfästningen och talade i anslutning härtill över den avlidnes minne samt riktade tröstens ord till de sörjande. Efter akten i kyrkan utbars kistan och sänktes i griften. Före kransnedläggningen talade en släkting till den avlidne och frambar de sörjandes tack för hans trogna livsgär- ning. En synnerligen rik blomstergärd hade ägnats den avlidne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *