Jordfästningar.

— Stoftet efter skräddaremästaren Karl Aug. Bäck, som anlände hit från Stockholm på söndagen, jordfästes i går i Östra gravkapellet. Officiant var domkyrkoadjunkten Ingemar Björck, som talade över texten i 1 Tim. 6: 12 samt utförde begravningsmässan. Akten omslöts av psalmerna 586: 1 och 45: 8. Gravsättningen ägde rum å Södra kyrkogården. En vacker blomstergärd hade sänts till båren.
— I går jordfästes i Östra gravkapellet stoftet efter fru Lydia Kinberg från Hemse. Akten förrättades av domkyrkoadjunkt Björck, som höll griftetal över orden i Fil. 3: 20, 21. Före sjöngs ps. 324: 1, 2 och efter jordfästningen 324: 3, 4. Stilla sorgemusik utfördes, liksom vid föregående jordfästningsakt, av kantor Sven J:son Bernander. Processionen avgick därpå till Norra kyrkogården, där gravsättning skedde. En rik blomsterskörd hade ägnats minnet av den avlidna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Juli 1943.
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *