Jordfästningan.

I Stenkumla ägde i torsdags en gripande begravningshögtid rum, då stoftet efter den i sitt 77:e levnadsår avlidna Selma, Björkman fördes till den sista vilan. Efter en andaktsstund i hemmet i Ansarve ställdes färden till kyrkan. Under tdiierna av Chopins sorgmarsch inbars kistan i kyrkan och placerades å katafalken. Hrr Emanuel och Johannes Gardell, Stenkumla, sjöngo ”När min vandring på jorden är slut” av A. H. Ackley. Efter den gemensamma sången ”O, att hos Gud få vara” förrättades den frikyrkliga begravningskaten av past. S. Nahlbom, Näs, som talade med ledning av orden i Kor. 15:57 ”Men Gud vare tack som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus”.
Hr Em. Gardell sjöng från orgelläktaren ”Den store vide Flok” av E. Grieg. Från Stenkumla Baptistförsamling nedlades genom E. Gardell en krans. Efter sången ”Få vi alla en gång mötas” och bön utbars kistan under stilla orgelmusik och sänktes i graven.
Efter ytterligare sång och kransnedläggning lyste officianten frid över griften. En rik blomstergärd hade ägnats den avlidnas minne.
Utanför varje gård var hela den långa vägen, där sorgetåget drog fram, vackert smyckad med granris och blommor som en sista hyllning till den bortgångna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *