Joh. R. Glifberas jordafärd.

En högtidlig och stämningsfull begravning ägde på lördagseftermiddagen rum i Endre, då stoftet efter lantbrukaren Joh. R. Glifberg fördes till den sista vilan.
Samlingen skedde i sorgehemmet vid Lera, där en andaktsstund hölls vid båren under ledning av kyrkoherde Gustav Enwall.
Processionen ställde därpå färden till Endre kyrka, där kistan inbars av bl. a. tre söner till den avlidne under det en sorgmarsch tonade från orgeln. Templet var vackert smyckat med levande ljus, blommor och grönt, och mycket falk hade mött upp för att följa Joh. Glifberg på hans sista färd. Akten inleddes så med psalmen 567: 1-2, varpå kyrkoherde Enwall framträdde till båren. I ett anslående griftetal över orden i Joh. 14 kap. ”Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig. I min Faders hus äro många boningar”, erinrade kyrkoherden om, att med Joh. R. Glifberg en känd och värderad man, en hedersman, gått bort. Han kom hit till Gotland som en främling, men han fann sig snart till rätta och kom också att utföra sin livsgärning här på Gotland och då främst inom Barlingbo kommun, där han bl. a. beklätt posterna såsom kommunalstämmans och kommunalnämndens ordförande. Glifberg hade sin syn på tingen, men de ideal han kämpade för gingo ut på att medmänniskorna skulle hjälpa varandra att göra livet just och lyckligare sade tal.
Sedan den ritualenliga jordfästningen följt uppstämdes psalmen 567: 1-2, och under orgelns stilla toner utbars åter kistan för att sänkas i den öppnade griften på kyrkogården.
Här bringade kyrkoherde Enwall några tacksamhetens ord till Joh. Glifberg från Barlingbo kommun och nedlade en krans från denna. Kontorschefen Axel Westberg, Visby, nedlade en krans från A. B. C. J. Björkander & Son, och lantbrukaren Rudolf Holm, Tidemans i Hörsne, bragte i ett anförande den bortgångne ett sista tack och farväl för gammal och trogen vänskap. En av den avlidnes söner, distriktslantmätare Malte Glifberg, Hässleholm, uttalade på de anhörigas vägnar ett varmt tack till den hädangångne för allt vad han gjort och varit för de sina, och sedan ytterligare kransar och blommor nedlagts från enskilda vänner till Joh. Glifberg – ett 60-tal kransar hade sålunda sänts till båren – lyste officianten frid över den gamle hedersmannens sista vilorum.
Vid den middag som efteråt anordnats vid Lera uttalade lantbrukare Emanuel Glifberg ett tack till alla dem, som på ett i eller annat sätt hedrat minnet av den avlidne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *