Idrott och sport.

Skolidrottstävlingarna på Gutavallen.
Visbypojkar och Sliteflickor bäst i trekampen, Bunge hade bästa blandade lag. — Lyepojke och Visbyflicka främst individuellt.
De av Gotlands Allehanda och Gotlands skolidrottskommitté anordnade trekamps- och stafettävlingarna blevo som redan nämndes i lördagstidningen en hård kamp för att hävda vederbörande lag och skola.
Det visade sig vara ganska lyckligt med uttagningstävlingar, och frågan är om mansinte ännu kan gallra mera. Som allmänt omdöme kan sägas att ungdomarna var väl förberedda och bra trimmade. Tävlingarna började i milt septemberväder men mitt under tävlingen föll en kraftig regnskur, som dämpade humöret betydligt, och det var verkligen fatalt för de ungdomar, som klätt om i det fria, och det blev även väl kyligt för de små idrottsmännen. Till ett kommande år skall omklädningsfrågan lösas bättre.
En dylik tävling med nära 200 deltagare» ställer också stora krav på funktionärerna. . Dessa utgjordes som nämnts av lärare. från de deltagande skolorna, och det skall sägas, att de skötte sina uppdrag med heder. Löpning, kast och hopp på tre: platser ställer stora krav på organisationen. Hela tävlingen var dock avverkad på. tre timmar, vilket får anses bra.
Folkskollärare Sten Lindström fick god start på ungdomarna, och tidtagarna hade fullt upp av arbete med att knäppa och att avgöra tider. Dessa blevo tack vare någon medvind mycket goda överlag.
Även i kast nåddes utmärkta resultat. Vad som allmänt överraskade var Visbyungdomens framgångar i kast. Där brukar annars Slite och landsbygden dominera.
I hopp verkade ungdomarna något osäkra och flera fingo sina lag spolierade genom övertramp. En god regel är att göra första hoppet försiktigt och sedan strecket hade man i år ingen respekt och 12-årige rekordpojken Göte Jakobsson från Lye hoppade 429 cm. men överträffades senare av Martin Johansson, Hemse, som hoppade 450 cm.
Göte skötte sig utmärkt även i de övriga grenarna och vann trekampen med 2979 poäng. Han reste ensam från och till Lye och visade att han kunde sina saker. Bra!
Av flickorna visade sig Stina Johansson 5 C Visby vara den jämnaste och uppnådde 2849 poäng. Hon får härför på prisutdelningen, som äger rum om någon tid, hämta en kamera i belöning och får även film och framkallning gratis hos donatorn, fotograf D. Holmert.
I lagtävlingen blev striden mycket hård. Bland pojkarna lyckades klass 4 B Visby bäst och hade fullträff i samtliga grenar och uppnådde 2728 poäng med Hemse närmast med 2654.
Av flickorna lyckades Slite bäst och nådde 2511. Av blandade lag vann Bunge bäst med 2525 poäng.
Tabellen verkar gynnande för de lägre klasserna, vilket framgår av att de fyra första placeringarna hemfördes av fyror.
I stafett var striden än mera hård. Genast i första heatet nådde Havdhems skola den goda tiden av 46 blankt. Samma tid’ erhöll också ett pojklag från Visby. Då alla ej ha reda på sluttiden må här upplysas följande: Man utgår ifrån den tid som 11-åriga pojkar erhålla. Är pojken 12 år erhåller han ett tillägg med 0,3 och är han 13:år får han 0,6 i tillägg. Är pojken däremot 10 år minskas hans tid 0,3 sek. Detta gäller även för flickorna, men flickorna få 0,4 till godo på pojkarna. Efter samma grunder beräknas också tiden för blandat lag. Att man kommit ”ganska rätt därmed utvisar segrartiden i de olika grupperna. Visby lyckades även i år vinna både pojk- och flickstafetten. En mycket hedrande insats gjorde Bunge, som vann tävlingen i blandat lag och dessutom blev tvåa i flickornas grupp.
En titt på tiderna visar också, att konkurrensen var oerhörd. Stafettävlingarna gingo i allmänhet utmärkt och de flesta höllo sina banor bra. Den ende, som utgjorde undantag härför var slutmannen i klass 6 Slite. Han var oartig nog att springa in på Visby klass 6 D bana och hindra heatet något. (En god regel är att varje deltagare skall följa sin bana tills alla växlat.) Det vore önskvärt, att den nu befintliga goda konditionen underhålles under vintern, så att gotlänningarna kunna nå en hedersam placering vid den kommande olympiaden.
Vi återkomma med: uppgift om de bästa resultaten i morgondagens tidning.

Varpa.
Tävlingen om ”Tempo”-priset. — Jämna och spännande tävlingar.
Idrottsföreningen Varpa hade i går tävling om ett pris, som föreningen ännu ej erhållit men som beräknas anlända i dagarna. Det är firman Åhlén & Holm i Stockholm (Tempo) som välvilligt utlovat priset. Priset har kallats ”Tempo”-priset, och tävlingen sker efter samma grunder som Läkerolpokalen med lagsammansättning efter föreningens handicaplista.
Tävlingen, som hölls i Åhsbergska hagen, gynnades av det härligaste väder.
48 föreningsmedlemmar ställde upp, när uppropet förrättades kl. 10,15 och selan kastades hela dagen med liv och lust. att tippa före en tävling som denna, vilket lag som skall avgå med segern har förut visat sig ogörligt och så även denna gång. Det var jämnt hela tiden cch 3 kulor måste tillgripas nästan varje gång. Det segrande laget, Georg Netzel, Artur Björkman och Allan Nygren kastade upp sig under dagens lopp och voro i ailra bästa trim när finalerna började och togo sålunda hem spelet. I övrigt får prislistan tala.

Huvudtävlingen:
1) Georg Netzel, Artur Björkman, Allan Nygren, 2) Karl Enström, Henning Nyberg, Harry Friberg, 3) Erik Lönnroth, Erik Söderdahl, Gösta Nilsson, 4) Gustav Dahlström, Olof Ohlin, Ragnar Östermark.

Trösttävling:
1) Harry Netzel, Gösta Åstrand, John Mattsson; 2) Villy Pettersson; Knut Larsson, Erik Pettersson, 3) Folke Pet: tersson, Sven Lundberg, Erik Wizén.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *