Idrott och sport.

Skolidrottstävlingarna.
Uttagningen i Klintehamn.

Skolidrottstävlingar ägde rum i tisdags å idrottsplatsen i Klintehamn med ett 50tal deltagare från skolorna i Klinte, Fröjel, Sanda, Mästerby och Guldrupe. Resultaten voro synnerligen jämna och mången spännande strid utkämpades. Individuella resultat blevo för varje gren och åldersgrupp: (bästa notering för såväl pojke som flicka)

Löpning 60 m. (14-åringar) : Bengt Nilsson, Klintehamns h. fsk., 9,2, Vera Olsson, Klintehamn h. fsk., 9,8. (13-åringar) : Mats Siggelin, Klintehamns h. fik, 9,4, Kerstin Larsson, Klintehamn h. fsk. 10,0, Birgit Nilsson, Klintehamn h. fsk., 10,0. (12-åringar) : Kjell Mattsson, Sanda, 9,4, Gunvor Öberg, Guldrupe, 9,0. (11åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 9,8, Mercy Karlsson, Klintehamn fsk., 9,5. (10åringar) : Göran Olsson, Mästerby, 9,6, Ingegärd Ahlquist, Fröjel, 10,0.

Hopp (14-åringar): Tore Olofsson, Klintehamn h. fsk., 404 cm., Kerstin Sigren, Klintehamn h. fsk., 338. (13-åringar): Mats Siggelin, Klintehamn h. fsk., 386, Gunilla Rosvall, Klintehamn h. fsk., 337. (12-åringar) : Hans Rosenlund, Mästerby, 370, Sylvia Nilsson, Sanda, 387. (11åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 361, Mercy Karlsson, Klintehamn fsk., 358. (10-åringar) : Jim Lindell, Mästerby, 323 Siv Andersson, Sanda, 319.

Kast (14-åringar) : Ove Nilson, Klintehamn h. fsk., 60,40 m., Kerstin Sigrén, Klintehamn: h. fsk., 28,50. (13-åringar) Erik Johanson, Klintehamn h. fsk., 48,40, Birgit Nilsson, Klintehamn h. fsk., 35,20. (12-åringar) : Olof Hägg, Klintehamn fsk., 46,80, Sylvia Nilsson, Sanda, 34,70. (11-åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 42,30, Mercy Karlsson, Klintehamn fsk., 32,60. (10-åringar) : Bert-Ove Anderson, Sanda, 44,20, Elsa Sahlsten, Sanda, 30,20.

Individuella resultat, summa tre grenar noterades: (14-åringar) : Thore Olofsson, Klintehamn h. folskskola, 2269,75 p., Kerstin Sigrén, Klintehamn h. folskola, 1995,75. (13-åringar): Erik Johansson, Klintehamn h. folkskola. 2280.0, Birgit Nilsson, Klintehamn h. folkskola, 2252,0. (12-åringar) : Olof Hägg, Klintehamns folkskola, 2303,5, Sylvia Nilsson, Sanda, 2669,25. (11-åringar) : Leif Johansson, Mästerby, 2547,75, Mercy Karlsson, Klintehamn folkskola, 2779,5. (10-åringar) Jim Lindell, Mästerby, 2695,75, Ingegärd Ahlquist, Fröjel kyrkskola, 2399,25.

Lagpoängen för blandat lag och gosslagg blevo: 1) Mästerby folkskola 2586,75, 2) Sanda folkskola 2338,08, 3) Klintehamns folkskola 2315,25, 4) Klinte högre folkskola, 2154,3, 5) Klinte kyrkskola 2079,8125, 6) Fröjel kyrkskola 1837,75.

För flickor: 1) Guldrupe 2618,25, 2) Klinte kyrkskola 2213,875, 3) Fröjel kyrkskola 2188,583, 4) Mästerby folkskola 2140,06.

Klintekretsen av Gotlands gymnastikförbund har om söndag kl. 19,30 sammanträde i Eskelhems bygdegård. Efteråt anordnar Eskelhems GoIF ett samkväm, där det bl. a. blir föredrag av gymnastikdirektör Gösta Löfgren, kaffe, sång och musik. Anmälan om deltagandet i gymnastikträffen göres senast lördag middag till tel. Eskelhem 43.

Visby tennisklubbs klubbmästerskap äga rum på lördag och söndag och komma att omfatta minst två klasser för herrar, varav en för oldboys, samt en klass för damer. Anmälningar om deltagande mottas t. o. m. fredag av lantmätare Gösta Welander, som är tävlingsledare.

Klubben hoppas givetvis på god anslutning till tävlingarna, som helt säkert komma att bjuda på spännande uppgörelser.

Till söndagens DM lorientering äro sammanlagt 245 deltagare anmälda. Seniorklassen har 170, juniorklassen 35, oldboys 24 och damklassen 16 anmälda.

Årets deltagaresiffra utgör rekord och uppvisar en kraftig ökning mot i fjol, då inalles 158 deltagare voro anmälda, nämligen 107 seniorer, 14 oldboys, 25 juniorer och 12 damer.

I 18 har de flesta anmälda, 47 stycken, sedan följer VIF med 44 och KA 3 med 36 stycken. Närmare om tävlingen i morgondagens tidning.

Till tävlingen behövs ett stort antal funktionärer och kontrollanter, varför VIF:s medlemmar uppmanas att i kväll kl. 19,30 infinna sig vid föreningens lokal Österväg 16.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 september 1943
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *